Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu, tel. +372 516 4210, e-post: tptak@tptak.ee
Laborid: Riia 181a, Tartu Teaduspark
English
TPTAK
Prindi Sisukord E-post English
Viimati uuendatud: 12. 11 2014, 09:59

TERVISLIKU PIIMA BIOTEHNOLOOGIATE ARENDUSKESKUS

Tartu – a town of good bacteria
Life in Estonia 2013/2014

In the last few years, the Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products (BioCC), based in Tartu, has discovered and researched previously
unknown Lactobacillus strains and made them work for the benefit of
consumers. BioCC is the owner of 20 patents, and 11 patent applications
are pending in Estonia, Europe, the USA, Russia, Korea and Japan.

Read more >> 

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus (TPTAK) on loodud 2004. aastal EASi Tehnoloogia Arenduskeskuste (TAK) programmi raames. TPTAK–is integreerivad ettevõtted ja T&A asutused oma teadmisi ja kogemusi uute kõrge ekspordipotentsiaaliga toidutoodete ja loomasöötade ideoloogia loomiseks biotehnoloogia abil.

TPTAKi uurimistöödel on kaks arendussuunda, mis on ühendatud ühtsesse süsteemi. Esimese arendussuuna eesmärgiks on jätkusuutlikud aretuse ja söötmise strateegiad disainitud koostisega piima ja piimatoodete tootmiseks, suurendamaks piima biotehnoloogilisi omadusi ja tootmise kasumlikkust ning parandamaks inimese tervist. Teise arendussuuna eesmärgiks on toidutööstuse ettevõtete jaoks innovaatiliste biotehnoloogiliste rakenduste/platvormide väljatöötamine, kasutades mikrobioloogilist, biokeemilist ja kliinilist lähenemist. Eesmärkide täitmine saavutatakse interdistsiplinaarse teadus- ja arendustööga põllumajanduse, toiduteaduse ja meditsiini valdkonnas. TPTAK teeb teadus- ja arendustööd ning osutab teenuseid kogu toiduahela ulatuses- alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest kuni tervis-soodsate toodet loomise ideoloogia ja tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni.

Aastatepikkune koostöö ettevõtete ja teadusasutuste vahel on näidanud, et selline koostöö vorm on edukas. Rahvusvahelise tunnustuse on pälvinud TPTAK-i poolt probiootikumiks arendatud Lactobacillus plantarum Tensia® kui ka Euroopa Liidu sööda registris registreeritud Lactobacillus plantarum E-98. Tunnustuse leidnud bakterid on TPTAK-i litsentsi alusel kasutusele võetud partnerite toodetes. E-Piim Tootmine AS kasutab Lactobacillus plantarum Tensia® oma Südamejuustus tootmisel ja Starter ST OÜ Lactobacillus plantarum E-98 silokindlustus lisandi NordSil tootmisel. Mõlemad tooted on saadaval nii Eestis kui rahvusvahelistel turgudel.

Alates 2013 aasta kevadest vastab Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ EN ISO/IEC 17025:2005 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia ning vere immunokeemiliste uuringute valdkonnas.